BELÉPÉS       VilágTudatÚjak      VilágTudatCikkek

Tantra-Fény-Mag BelépésKristóf István

 Kristóf István


 
Tantra-Fény-Mag LOGO plusVilágTudat hisz a Világ Tudat

 Kozmikus Tudatosság MAG Lélek Tantrikus Szem-Lélek Mende-Monda Róna

 Cikkek - Blogok - Történetek
VilágTudat
hisz a Világ Tudat
Az Apostoli Magyar Szent Korona Alkotmánya


Az Apostoli Magyar Szent Korona Alkotmánya


 MAG Lélek


 2017. október 22.
 szerző: Kristóf István
 téma: MAG Lélek

Magyar emberek – a magyar nemzet, a MAG népének tagjai –, nem az anyag, hanem a szellem elsődlegességében hisznek. Mint az ősi égi szellem, a mindenhol jelenlévő energiák és a földi anyagi lét egységének lelkes megvalósítói, kifejezik a közösségalkotással kapcsolatos alábbi IGAZSÁGOS elveket, melyek generációról generációra szállóan: örök időkre meghatározzák létüket.


Az Apostoli Magyar Szent Korona Alkotmánya

Magyar emberek – a magyar nemzet, a MAG népének tagjai –, nem az anyag, hanem a szellem elsődlegességében hisznek. Mint az ősi égi szellem, a mindenhol jelenlévő energiák és a földi anyagi lét egységének lelkes megvalósítói, kifejezik a közösségalkotással kapcsolatos alábbi IGAZSÁGOS elveket, melyek generációról generációra /inkább:nemzedékről nemzedékre/ szállóan: örök időkre meghatározzák létüket.

Szentkorona egy létező, örök-életű személyiség, s mint ilyen, a magyar emberek múlt, jelen és jövő generációit egyesíti magában nemzetté. Őfelsége a Magyar Szent Korona (mint beavató korona) Szentkorona uralmát jelképezi a Kárpát-medence felett.

A jogok és kötelezettségek tekintetében Szentkorona minden tagja egy és ugyanazon szabadságban él; ahol lakik: lakhatási joga, megélhetési joga, és aktív képviseleti joga kell, hogy megvalósuljon. Jogai természetesen csak annak vannak, aki az igényelt jogokkal egyenes arányú kötelezettségeit is teljesíti Szentkorona (azaz sorsközösségű társai) felé.

Minden magyar közösség alapja a nő és férfi szeretetteljes együttélését, a generációk (Szentkorona) továbbélését megvalósító család. A számosabb közösségek együttélési feltételeiket, szabályaikat jelen elvek figyelembe vételével maguk határozzák meg. 

A Hétboldogasszony kegyelmi irányítása alatt, a hármas vezetés kialakításával biztosítják a közösségi vezetés igazságosságát!

Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, Szentkorona által jelképezett egyetemes generációk örök, elidegeníthetetlen tulajdona, s ekként Szentkorona testét alkotják. Ezeket csak Szentkorona tagjai, a közjó szolgálatukkal arányosan birtokolhatják. Az Ősten által teremtett és/vagy a természet méhében született anyagi és szellemi értékek, és a magyar generációk által létrehozott kultúra, mint az ősi magyar nyelv és írás, népművészeti értékek, termelési módszerek, nemesített növények, állatok Szentkorona védelmét élvezik. Szentkorona felvállalja a más embercsoportokkal, az élő és élettelen természettel szembeni felelősséget is.

A birtokos a birtokot nem semmisítheti meg, csak Szentkorona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot. A birtokos kötelezettsége a birtokot rendeltetésszerűen a helyi közösség érdekeivel összhangban, velük egyeztetett módon használni, működtetni és fejleszteni. A birtok hagyományos rendeltetése is csak az érintett helyi közösség egyetértésével módosítható. Az államot is korlátozza jelen íratlan Alkotmány, ezért maga az állam is Szentkorona tagjaként, csak birtokosként rendelkezhet Szentkorona tulajdonai felett.

A magyar közösségek tagjai a közös feladatok szolgálatára, a közjó szolgálatára közmegegyezéssel államo(ka)t hozhatnak létre, mely(ek)nek Alaptörvényét közösen állapítják meg. Ilyen állam Magyarország, mely örökké szabad és területén minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. Az „IGAZSÁG szabaddá tesz” elvét az állam-működés minden területén alkalmazni kell!

Adott történelmi időszakban a magyarsággal együtt élő nemzetek tagjai is Szentkorona tagsággal bírhatnak a magyar nemzet közös döntése alapján, ha azok felvállalják e közös alapelveket, s ezek folyamatos védelmét. Államalkotó nemzet az, amely elfogadva Szentkorona értékrendjét, kultúrájának helyet talált Szentkorona Országainak területén.

Mindazzal szemben aki, vagy ami megsérti Szentkorona Alkotmányának az előző pontokban megfogalmazott értékrendjét, Szentkorona minden tagjának nem csak joga, hanem kötelezettsége: élete árán is ellentmondani és ellenállni!


       LetöltésPDF formátumban


TERMÉSZETESEN AZ ALKOTMÁNYT NEM ÉN SZERKESZTETTEM, HANEM KIEMELTEM ARRA ÉRDEMES HELYÉRŐL, ÁM VALLOM SORAIT, S ÉLETEM E SZERINT IGAZÍTOM-Kristóf István


Forrás: 

http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/olvasoink-irjak/item/4199-íratlan-ősteni-alkotmányunk


 Ajánlom a következő írásokat:

Tudatosság-Hit,Vallás

MAG VagyOK?

Örök Fény a SZER-Elem Állapota


Lépés a következőre: 2017 December      Kristóf  István

  VilágTudat  Új Cikkek

  VilágTudat Összes Cikk

  VILÁG  Ahonnan indulni érdemes

Tantra-Fény-Mag


Más-Világ-Lét A Tudatosság RendSZERe
  Más-Világ-Lét A Tudatosság RendSZERe  weboldal
Tantra-Fény-Mag HÍRLEVÉL Feliratkozás

Mobilbarát reszponzív weboldal
© Kristóf István since 2015
Az oldal tartalmát csak a szerző engedélyével használhatod fel