BELÉPÉS       VilágTudatÚjak      VilágTudatCikkek

Tantra-Fény-Mag BelépésKristóf István

 Kristóf István


 
Tantra-Fény-Mag LOGO plusVilágTudat hisz a Világ Tudat

  Kozmikus Tudatosság MAG Lélek Tantrikus Szem-Lélek Mende-Monda Róna

 Cikkek - Blogok - Történetek

VilágTudat
hisz a Világ Tudat

Tantra & Lélek & Szellem

Tantra & Lélek & Szellem


 Tantrikus Szem-Lélek


 2018. április 21.
 szerző: Kristóf István
 téma: Tantrikus Szem-Lélek

Az emberek, az emberiség eddig alacsony rezgéstartományokban létezett. Mindent ezen alacsony rezgésekben tapasztalt meg. Az egóval azonosuló ember, aki nem fogadja el, vagyis nem tudatosítja MAGában, hogy a fizikai testen felül további testek is alkotják, nem lehet képes komoly emelkedésre. A változáshoz, a tudatszint emeléshez elengedhetetlen a Tudatosság. A Tudatszint Váltást és emelkedést, a feltétel nélküli szeretet állapotába jutás valóságát Dimenzióváltásként, SZEM-L-ÉLET-VÁLTÁSként aposztrofálják. Ám a tudatos szemléleten felül lelki feladatokat is kell végezni, vagyis önmagunkon dolgozni is kell, hiszen ezen az úton nem pottyan minden az ölünkbe.


 

 

Tantra & Lélek & Szellem

 
 „Fogadd el, bármi jön is feléd a sors mintázatába szőve, hisz mire is lehetne nagyobb szükséged!?” Marcus Aurelius
 
Végy egy mély levegőt! Ezen írás hosszú lélekzetűre sikeredett…
 
Tantra
 
A tantra filozófia, jóga, életszemlélet, életérzés, és gyakorlati megtapasztalás. Én a MAGam részéről Tudatos Életérzésnek tekintem és tapasztalom. Ám mivel mind egy-egy mikrokozmosz vagyunk, így eltérően tapasztaljuk meg, látjuk, szemléljük a világunkat;Univerzumainkat.
 
A tantra szó számos jelentést hordoz, melyekből itt és most kiragadnék hármat: NŐvekedés, Tágulás, Szövet. Érdekes, hogy a szövet, mint kelme és a szövetség, mint az emberek EGYségbe állt csoportja, a magyar nyelvben egy tőről fakadnak.
 
A tantrikus út mindenki számára elérhető. Ha nem ragaszkodunk erősen és egóval a hagyományok szigorához, az évekig, évtizedekig tartó végtelen unalomba fúló gyakorlatokhoz (kriyákhoz), ami valójában ellent is mond a tantra szabad és megengedő életszemléletének, akkor megérkezhetünk a 21. század Tudatosságához, melybe számos tantrikus elem is bele van szőve.
 
Ebben az írásban az előzőeket alapul véve tehát a Tantra és a Tudatosság fogalmak átfedéseket tartalmaznak, így sok esetben közel hasonló jelentéstartalommal is bírhatnak.
 
Ember
 
Amikor meghatározol valamit, vagyis felállítod MAGadban, és REND-SZER-ezed a dolgokat, akkor körvonalazódik meg benned a teljességük. Ugyanígy vagy saját MAGaddal. Tehát szükséged van arra, hogy tudd, vagyis tudatosodjon benned, hogy hol, merre, meddig húzódnak a határaid. A Tantra Növekedés és Tágulás jelentéskörei az élet nevű gyakorlatban éppen ezen határok növelését és tágítását jelentik, ami valójában egy fejlődési folyamatot takar.
 
A szövet pedig a világot, a kapcsolódásokat, az egymásba fonódást, az inkarnációk karmikus szövedékét, az Ember és az Univerzum egységét, RendSZERét, Szövetségét takarja. (Ahogyan a test sejtjei is ahhoz, hogy együttműködhessenek, szövetté állnak össze, a szövetek szerveket alkotnak, a szervek pedig szervrendszerekként összeállnak egyetlen szervezetté). A Tudatos 21. századi ember ezt felismeri. Tudatában van annak, hogy az ember, mint mikrokozmosz hármas holisztikus egysége a Szellem-Test-Léleknek. Ezek a Mentális Test, a Fizikai Test és az Asztrális Test. Egységük MAGa az Ember. Aki még nem tudatos, az csak a Fizikai Testet hajlandó elfogadni, létezőnek tekinteni, így sok problémát, feladatot nem is tud megoldani, nem lelhet rá a válaszokra és igazságokra.
 
A Tantra Tudatossága e holisztikus létezőként tekint az emberre, vagyis rád. Ha a Tantra szemén keresztül látod a Világot, mely Világ azt a Fényt jelenti, melyből a Világegyetem (Mindenség) áll, akkor felismered, hogy egy vagy ezzel a Fénnyel, mely nem más, mint a SZER (Éter, e TÉR). A SZER elem (Szeretet), az 5. ,vagy 0. elem. A legősibb és legtisztább teremtő erő, vagy Fény, mely a Mindenség alaprezgése.
 
Amikor felfedezed önMAGadban ezt a Fényt, akkor kapcsolódsz a Teremtő Fényhez, a Forráshoz. Ehhez nem kell sehová sem menned, ez a Fény ott él benned. Amikor ez a Fény növekedésnek indul, a benned található ellenpólusa, a sötétség csökkenni, oszlani kezd. Ezt az egódon keresztül vagy képes megtapasztalni. Vagyis a Fény, mely a benned élő Forrás-Szeretet, megjelenik, és a Jelen-Léten keresztül a Fél elemet, vagyis a sötétséget, az egót lebírja, amivel a sötét oldalad háttérbe szorul (az ember a duális világ része, így a sötét oldala (egó) teljesen nem tűnhet el), majd eggyé válsz a Szer elemmel, Szellem-Lelked felszabadul és kiterjed, kitágul, valósággá válik. Ebben az állapotban válsz képessé a feltétel nélküli szeretet megtapasztalására, eme életérzés megvalósul benned.
 
Valóság
 
A tantrikus út a gyakorlatra nagy súlyt helyez, miáltal nem csak szavak és gondolatok szövevénye taglalja a szeretet/szerelem megélését, de Lelked, vagyis Asztrális Tested, és a Fizikai tested is részt vesz, részesül a valóságban való megtapasztalásban.
 
A gyakorlatok által az érzékek és érzelmek (érzékiség és érzelmesség) összekapcsolódnak. Ez azt a megélést adja számodra, amikor a fizikai érzékek és a lelki érzelmek egysége a tudatállapotodban rezgésemelést hajtanak végre, miáltal a Szellem-Test-Lélek egysége emelkedik a Szerelem/Szeretet egy magasabb szintjére.
 
Az emberek, az emberiség eddig alacsony rezgéstartományokban létezett. Mindent ezen alacsony rezgésekben tapasztalt meg. Az egóval azonosuló ember, aki nem fogadja el, vagyis nem tudatosítja MAGában, hogy a fizikai testen felül további testek is alkotják, nem lehet képes komoly emelkedésre. A változáshoz, a tudatszint emeléshez elengedhetetlen a Tudatosság. A Tudatszint Váltást és emelkedést, a feltétel nélküli szeretet állapotába jutás valóságát Dimenzióváltásként, SZEM-L-ÉLET-VÁLTÁSként aposztrofálják. Ám a tudatos szemléleten felül lelki feladatokat is kell végezni, vagyis önmagunkon dolgozni is kell, hiszen ezen az úton nem pottyan minden az ölünkbe.
 
Önismeret
 
Tehát Tudatosságunk segít meghatározni, hogy kik is vagyunk valójában, így határainkat megismerhetjük. Ezt nevezzük Önismeretnek. A Tantra kimondja, hogy azon felül, hogy tudatossá válsz, még tisztelned is kell önmagadat. A határaid pontos megismerésén felül, tehát fontos alappillér önMAGad és mások Tisztelete. Ez a tisztelet az elfogadáson, a feltétel nélküli szereteten keresztül nyújt szabadságot szintén első sorban Önmagunk, másodsorban embertársaink számára.
 
A tisztelet, a határok, a tudatosság segítik Önismeretünk fejlődését. Az Önismeret kiteljesedése által vagyunk épesek azonosítani, elhelyezni magunkat a Világban, vagyis Önazonossá válnunk. Azonban nem azért születtünk meg, nem azért inkarnálódtunk, hogy jól ellegyünk, azonosuljunk az egónkkal, és sötétségben éljünk le 60-80-100 évet. Nem!
 
A megtapasztalás, a megélés, sorsunk, életutunk a fejlődésről, többé válásról szól. A Tantra növekedés, tágulás jelentésköre mikrokozmikus szinten ide kapcsolódik. Határaink, önismeretünk,önazonosságunk nem maradhat, nem ragadhat meg egy szinten. A fejlődés az egó felismerésén, megismerésén keresztül a sötétség, a negatív oldal megismerését kínálja, és segít belső utunkon a felemelkedésben, a fény növelésében, ahol a szeretet, elfogadás, feltétel nélküliség irányában haladhatunk. Ezen az önismereti úton fokozatosan haladva az egó ezer arcát megismerve, fénnyel-szeretettel feloldva, önmagunk belső fejlődését szolgálva tapasztalunk, tanulunk és gyarapodunk életünk során. 
 
A határok tágításának egyik fontos eleme a bizalom növelése. A bizalom növekedése a világ felé, embertársaink felé egyúttal önbizalmunk növelését is magával hozza. Ugyanígy a külvilág, mely segítőnk, támogatónk belső folyamataink megélésében, fejlődésünkben, emelkedésünkben, egyfajta tükörként szolgál bennünket. Tehát a fejlődést, megtapasztalást, gyarapodást lehet a külvilág, és lehet a belső lélek és tudat segítségén keresztül is megvalósítani.
 
Ily módon amit magunkon belül nem tudunk megoldani, és ez által megfejlődni, azt a világon keresztül, feladatok, megélések, megtapasztalások által tudjuk megtenni. Így minden és mindenki a segítőnk ezen az úton. Amit pedig megfejlődtünk, megtapasztaltunk, megértettünk és megoldottunk sikerrel, azt lezárhatjuk. Ezzel együtt ezek a dolgok, feladatok eltűnnek a világból, az életünkből, a sorsunkból, hiszen a megtanult, megélt leckékkel már nincs dolgunk.
 
Önbizalom és Önszeretet
 
Visszatérve a bizalom és önbizalom kérdésköréhez: Eme két dolog valójában tehát EGY, ahogyan Te (ember (mikrokozmosz)) és a Világ (Univerzum (makrokozmosz)), mely körülvesz, a környezeted is EGY. A bizalom-önbizalom következő lépcsőfoka a szeretet. Tehát a szeretet-önszeretet is EGY. Vagyis önmagunk szeretetének és mások szeretetének szintje nem térhet el. Ez azt jelenti, hogy csak azon a szinten tudunk más embereket szeretni, amilyen szinten szeretjük Önmagunkat. A valódi szeretet pedig nem az egós mérlegen (üzleten), vagy függőségen alapuló szeretetet jelenti. A valódi szeretet nem kér, nem akar, nem ragaszkodik, csak létezik határtalanul, és feltétel nélkül.
 
A bizalom-önbizalom, szeretet-önszeretet gyökere az elfogadás-önelfogadásból ered. Amíg fenntartásaid vannak, amíg elvárásaid vannak, amíg nem vagy képes elengedni, addig nem vagy képes elfogadni a világot, és ezzel együtt önmagadat sem. Ha változni akarsz, és változtatni akarsz, akkor még nincs benned elfogadás, még ellenállás van benned.
 
Amíg feltételeket szabsz magadnak, a világnak, a gyermekednek, a szüleidnek, a barátaidnak, az embereknek, a sorsodnak, addig ellenállsz, addig feltétel van benned. 
 
Feltétel Nélküli Szeretet
 
A feltétel nélküli elfogadás után, annak alapjain érkezik meg a lelkedbe, a tudatodba, a világodba a valódi szeretet.
 
A tantrikus gyakorlatok kellő tudatosság mellett nagyban segítik az elfogadást. Az elfogadás a külső világban, a befogadás a belső világban támogatja a feltétel nélküli szeretet állapothoz való megérkezést. Ám közben engedd meg magadnak, hogy alkalmanként elutasítod ezt a világot, vagy téged utasít el ez a világ, mert ez is a fejlődés része, és a lépcsőfokokon való felfelé haladás fokonként, vagyis fokozatosan történik, nem ugrásszerű, nem ugorhatsz egyből a legfelső szintre. Ehhez sokat kell tenned. Meg kell vívnod belső csatáidat a félelmeiddel, az aggodalmaiddal, az elvárásaiddal, fenntartásaiddal, függőségeiddel szemben, melyeket az egód táplál.
 
Tehát a belső út a sötétségből, a szürkeségből a fénybe, és a szeretetbe az egó felismerésén, megismerésén és a rajta való lassú felülemelkedésen át vezet.
 
Ehhez az úthoz nem kell vakon követned önjelölt mestereket, kócsokat (coach, vagy mifene). Ezen az úton nem kellenek tanfolyamok és külső (hamis) beavatások. Nem kell mindezekhez diploma és iskola. Ehhez nem kell más, csak Te, a szíved-lelked, és a szellemed. Ehhez Tudatossá kell válnod, és követned a szíved sugallatait, a lelked lelkesedését,a tested érzékiségét.
 
Járj úgy az úton, hogy ne árts, sem magadnak, sem másoknak! Fogadd el és fogadd be mindazt, amit hoz az élet! Élj meg, tapasztalj meg mindent! Ne állj ellent a jó dolgoknak! Kerüld el azokat,akik nem e szerint élnek!
EGYek vagyunk, de az egó elválaszt az EGYsÉGtől. Engedd meg neki, és fogadd el úgy, ahogy van, de lépj tovább! Nem kell az egóval semmit tenned, csak ismerd fel, és küldj neki szeretetet, ám neked haladnod kell tovább…
 
 „Minden elegánsan egyszerű, csak bonyolultnak tűnik. Az Életnek nevezett csodás szőttest a visszájáról nézitek, ahonnan kaotikusnak tűnik. De ha a tiszta és magától értetődő bizalom állapotába kerültök, akkor a szőttest a színéről látjátok. Meglátjátok, hogy milyen csodaszépen és egyszerűen van megszőve.” Adamus Saint-Germain


 Ajánlom a következő írásokat:

Az Idő Kereke Új Korhoz Ért

Lépjünk az Aranykorba

Az Önbizalom Építése


      Kristóf  István

  VilágTudat  Új Cikkek

  VilágTudat & Összes Cikk

  VILÁG  Ahonnan indulni érdemes

Tantra-Fény-Mag


Más-Világ-Lét A Tudatosság RendSZERe
  Más-Világ-Lét A Tudatosság RendSZERe  weboldal
Tantra-Fény-Mag HÍRLEVÉL Feliratkozás

Mobilbarát reszponzív weboldal
© Kristóf István since 2015
Az oldal tartalmát csak a szerző engedélyével használhatod fel