BELÉPÉS       VilágTudatÚjak      VilágTudatCikkek

Tantra-Fény-Mag BelépésKristóf István

 Kristóf István


 
Tantra-Fény-Mag LOGO plusVilágTudat hisz a Világ Tudat

 Kozmikus Tudatosság MAG Lélek Tantrikus Szem-Lélek Mende-Monda Róna

 Cikkek - Blogok - Történetek
 VilágTudat
hisz a Világ Tudat

Az Önismeret Útján /A Tantrikus Lelkiség Megtapasztalása/

Az Önismeret Útján /A Tantrikus Lelkiség Megtapasztalása/


 
Tantrikus Szem-Lélek


 2018. szeptember 18.
 szerző: Kristóf István
 téma: Tantrikus Szem-Lélek

Nem az a kérdés, hogy elhiszed e amit számodra átad ez az ősi tudás, és tudatossá válsz e közben, hanem az, hogy akarsz e élni ezen a bolygón 30-50 év múlva. Megengeded e önmagad tudatlan sötét felének, hogy lassan eltüntesse emberi lelkedet, a benned szunnyadó hatalmas fényt és erőt, amit szeretetnek hívnak, de amit elveszítesz, ha eltaszítod magadtól a tudatos, spirituális fejlődést, mely határaid megismerésén, önismereted kiteljesedésén át vezet, azon módon, hogy csupán önmagaddal önmagadon dolgozol.


Az Önismeret Útján /A Tantrikus Lelkiség Megtapasztalása/

 

Az önismeret fontossága egyre nagyobb hangsúlyt kap a spirituális útra lépők számára. Ehhez a tudatosság elengedhetetlen. A tudatlanságból, a hazugságok sötétségéből kilépve fontossá válik, hogy az ember, mint létező tudat, el tudja önmagát helyezni a Világegyetemben-az Univerzumban.


A tudatosságot több nézőpontból, több megvilágításból is meg lehet határozni. A tantrikus és más keleti irányzatok kimondják, hogy több életen keresztül tapasztal a tudat, miközben ezen tapasztalatokat továbbviszi magával fejlődésének körkörösen ismétlődő, ám közben emelkedő fejlődési spirálján haladva.


Az EGY Tudat, a Makrokozmosz, amint kisebb és kisebb egységekre, mikrokozmoszokra osztható, úgy egyszerűsödik, ám ezen egyszerűsödés folyamán megőrzi a Nagy Egy felépítését.


A tantrikus világnézet ősi tudást hordoz, melyet egy korábbi emberiség adott át a ma emberének. Ez a tudás Atlantiszi, Lemúriai eredetű. Ezt a tudást vitték tovább, és hagyták örökségül Egyiptomnak, Indiának, a mayáknak, és a sumeroknak. Megtalálható a hermetikában, a hinduizmusban (brahmanizmus), a tantrában, a taoban, a buddhizmusban is többek között. A természettel együtt élő népek ősi mondáiban is találhatunk egy-egy kockát a VilágMozaik nagy összképéből.


Nem az a kérdés, hogy elhiszed e amit számodra átad ez az ősi tudás, és tudatossá válsz e közben, hanem az, hogy akarsz e élni ezen a bolygón 30-50 év múlva. Megengeded e önmagad tudatlan sötét felének, hogy lassan eltüntesse emberi lelkedet, a benned szunnyadó hatalmas fényt és erőt, amit szeretetnek hívnak, de amit elveszítesz, ha eltaszítod magadtól a tudatos, spirituális fejlődést, mely határaid megismerésén, önismereted kiteljesedésén át vezet, azon módon, hogy csupán önmagaddal önmagadon dolgozol.


A tudatos önismereten belül a tantra a megengedő, befogadó és gyönyörrel teli fejlődés útját kínálja neked, ha ezt választod.


A tantra mély filozófiai nézeteket tár fel az ősi atlantiszi tudásból merítve, de közben gyakorlatias is, amivel az egyén megtapasztalását segíti azon az ösvényen haladva, mely erőteljes érzékiséget is kínál, nem csupán tanítást, és néhány egyszerű megélést.


A tantra szó több jelentést hordoz. Jelent tágulást, növekedést, és szövetet. Ahogyan a világegyetem egy táguló, növekvő, fejlődő tudat és tér, mely maga az Egy élő tudat Mindensége és Teljessége. A szövet itt a matrixhoz hasonló szövedéket jelenti, de szövetséget is. Az emberi testben a sejtek (a világegyetemben ezek a galaxisoknak felelnek meg) szövetet alkotnak. A szövetek a sejtek szövetségében szerveket hoznak létre, mely szervekből épül fel végül az ember. A galaxisok egyre magasabb szintű (dimenziójú, denzitású) szövetségei hozzák létre az egyetemes egészet, az EGYet, a Nagy Szellemet.


A Világnak, az Univerzumnak a legfinomabb, legelemibb alkotója a szer, vagy SZER Elem (a hermetikában éter), mely ott van a Nagy Egy-ben (Makrokozmosz) és a kis egy-ben (Mikrokozmosz-Ember) is egyarán(y)t.


Az ember tehát így illeszthető bele a Világba. Önmagán belül pedig a szer-etet (fény) oldal és a sötét oldal (ego) teszi őt duális létezővé. /SZER-Elem & FÉL Elem/


Tudatában (Szellem is Ég) ott képviselteti magát az elme és a szív. A lélek kapcsolja a fizikai testét a szellemén keresztül az univerzumi Felsőbb (Én) Tudathoz, miközben az elme (egó) folyton igyekszik őt elkülöníteni, leválasztani onnan.


Ez törvényszerű és természetes folyamat, mely a tapasztalást és a fejlődést segíti elő. Nem rossz, és nem jó. A megtapasztalás és a tanulás útja pedig maga a Sors. A sors a Karmán keresztül kapcsolódik a sok-sok élethez (inkarnációk). A karma úgy kapcsolja az életeket az Univerzum szövetéhez, hogy a tetteket, gondolatokat, szavakat mind eredő okokként tartja számon, melyek mindegyike következményt (okozatot) von maga után.


Ha valaki belekerül a karma forgatagába, akkor egy sötét korszakban (vaskor, amikor az egó kerekedik felül a szív-léleken) egyre mélyebbre kerül a sötétségbe (félelem rezgésbe), amíg egy fény korszakban (aranykor, amikor a szív-lélek kerekedik felül az elmén/egón) egyre magasabbra juthat a fény szintjein (SZÍN-t), dimenzióin haladva és fejlődve. Így jár be a Szellem-Lélek minden fejlődési szintet több száz, vagy több ezer életen keresztül. Mindez valójában nem rossz, és nem jó. Az emberi elme az, aki minősíti rosszá, vagy jóvá, hogy képes legyen értelmezni és elemezni (mérlegére tenni). Így tud az ember, az emberi elméjével haladni és tapasztalni.


A tudatossá váló ember mindezeket átlátja, érti, miáltal képessé válik e folyamatokon felülemelkedni. Magasabb, jobban átlátható, szélesebb látókörű szintre helyeződik, ami fejlődésében erőteljesebb emelkedést kínál fel, mint annak, aki tudatlan, és nem látja át helyzetét, önmagát, környezetét, a világot.


A tudatosság fontos tehát az önismeret szempontjából.


A tantra a női energiákon alapuló világnézet. A taoban ezt a yin képviseli. Az aranykor, a vízöntő (magas tudatosság) kora 2012-ben elkezdődött. Ez a korszak éppen a női minőség túlsúlyba kerülését támogatja, és ezzel együtt a tantra egy ide illő irányzat lehet. A Shiva-Shakti így most a shakti energiákba fordul át. A tantra elfogadó és befogadó, érzelmes és megengedő. Ez azt jelenti, hogy nem akarással, előretöréssel, aktív (akár agresszív) módon segíti a sors beteljesülését, hanem elfogadja a magasabb szintű, nem az egyén és az egó által irányított folyamatokat. Tudatosan arra alapozva, hogy az Univerzum által működtetett „Isteni Terv” sokkal bölcsebben vezérli és irányítja sorsunkat, életünket, mint a szűk látókörű, tapasztalatlan elme, vagy egó.


A szabad akarat pedig ekkor feneklik meg, amikor a tudatos ember ráébred arra, hogy itt az ideje, hogy megadja magát egy felsőbb rendű irányító erőnek, melyhez egója nem képes úgysem soha felnőni.


Ám ezzel a tudatos szemlélettel együtt az ember mégsem adja fel önmagát, csupán megengedi, hogy a sorsa szerint a leghatékonyabb módon érkezzenek életébe azon folyamatok és történések, melyek úgysem kerülhetők el, de egy egós szabad akarat folytán elnyúlnak, felesleges időt vesznek el, és akár egy következő életbe tolódnak át.


A tudatosság által, mely rámutat ezen folyamatokra, jól láthatóvá és kivehetővé válik a sors útjának fonala, ami erősíti a hitet és a bizalmat a Forrás felé, kihez a Felsőbb Énünk kapcsol bennünket, és szívünkön keresztül vezérel bennünket, amennyiben meghozzuk ezt a döntést. Ez a bölcsesség meglelése életünkben. Az az erő, ami a Forrásból érkezik Szívünkön keresztül, a legfinomabb rezgésű fény, melyet Szeretetnek, vagy Szer Elemnek nevezünk.


A Világ Forrása Makrokozmikus szinten megfelel a Mikrokozmikus Szív Központnak, mely belső úton a bennünk élő Isten/Istennő, a belső Forrás, mely mindig készen áll arra, hogy reá hagyatkozzunk, és őt válasszuk az egó sötétsége és tudatlansága helyett. Amikor e belső forrásra kapcsolódunk, e belső mesterhez, mely a Felsőbb Én, akkor rálépünk a szív útjára, mely a bölcsesség, a szeret útja.


Ahogyan egyre távolodunk a Fél Elemtől, a tudatlanságtól, és közeledünk a Szer Elem felé, a szív, a Forrás felé, úgy növekszik bennünk a szeretet. Kezdetben a kishitű, kétséget ébresztő egó önmagunk ellen fordít bennünket. Így aláássa a bizalmunkat, önbizalmunkat, mely által nem fogadjuk el sem önmagunkat, sem a világot olyannak, amilyennek a Teremtő-Forrás teremtette azt, hanem ágálunk, küzdünk ellene, ami kimerít, energiát vesz el.


Amikor megjelenik a fény, a szeretet általi elfogadás, a bizalom, hogy egy felsőbb erő által létrehozott és működtetett világ, és azon belül az ember, mely én vagyok, úgy jó, ahogy van, akkor érkezik meg életünkbe a bizalom a Világ felé. Az ennek megfelelő belső úton pedig az önbizalom magunk felé. A bizalom/önbizalom megteremti az elfogadás által az önelfogadást. Ekkor a kimerítő harc és küzdelem alábbhagy, melyet a világ és önmagunk megváltoztatásába fektettünk eddig, és a megadás és elengedés folyamata és történése megteremti belső világunkban az önszeretet érzését, majd ennek kiteljesedésével a mások szeretetét, tiszteletét is.


Ekkor pedig az egység életérzése is megjelenhet, amit lehet akár megvilágosodásnak is nevezni. Egyértelművé válik, hogy senki és semmi nem létezik nélkülünk, és mi sem létezünk nélküle, a világ nélkül, hiszen minden egyetlen EGY, amit Istennek is nevezhetünk.


Mi áll ekkor a szeretet útjába? Mi, vagy ki az, aki azt mondja, hogy szabj feltételt, állíts fel szabályokat, üzletet, mércét, szavakat, hogy mérhetővé, szabhatóvá váljon az a szeretet, mely a végtelen mindenséget alkotja, a teljességet jelenti?


Ugye érzed, ahogy ebben a pillanatban eltűnik minden feltétel, az adok-kapok, mely akadályt gördített eddig a szeretet útjába!


Megszületik a felismerés, megérkezik az érzés, ami nem más, mint a feltétel nélküli szeretet. Ehhez azonban előtte fejlődni kell. A fejlődés legegyszerűbb és legcélszerűbb útja önmagunkon keresztül vezet. A lelkünkön, a szívünkön és persze a szellemünkön és testünkön keresztül. Az önszeretet által, mely kulcsa a feltétel nélküli szeretetnek.


Ebben nyújt gyakorlati megtapasztalást, segítséget, egy utat a sok közül a tantra. Határaink megismerése, a felismerések sorozata által határozottakká válhatunk. E határozottság a szeretet lélektanán keresztül nyújt önbizalmat egy fejlődési folyamaton keresztül. A folyamat végén határozottságunk, önbizalmunk, önszeretetünk oly erős lelket épít fel, mely által a világ felé is bizalommal, szeretettel, feltétel nélküli elfogadással leszünk képesek viszonyulni.


Köszönöm neked, ki egy vagy velem, és a világgal, hogy eljutottál eddig az olvasással! Szeretettel Ölellek!


 Ajánlom a következő írásokat:

  Az Önbizalom Építése

 A Szexualitás Új Dimenziói


 
A Pornó Miért nem Art?

 
Kristóf  István
 -lélekoldó masszázs
 -tudatosság tanácsadás
 -önismereti csoportok
 -masszázs tanfolyam
 
Lépj velem 
KAPCSOLAT
 -ba


 
VilágTudat  Új Cikkek

 
VilágTudat Összes Cikk

  VILÁG  Ahonnan indulni érdemes

Tantra-Fény-Mag


Más-Világ-Lét A Tudatosság RendSZERe
 
Más-Világ-Lét A Tudatosság RendSZERe  weboldal

Tantra-Fény-Mag HÍRLEVÉL Feliratkozás

Mobilbarát reszponzív weboldal
© Kristóf István since 2015
Az oldal tartalmát csak a szerző engedélyével használhatod fel