BELÉPÉS       VilágTudatÚjak      VilágTudatCikkek

Tantra-Fény-Mag BelépésKristóf István

 Kristóf István


Tantra-Fény-Mag LOGO plusVilágTudat hisz a Világ Tudat
 Kozmikus Tudatosság MAG Lélek Tantrikus Szem-Lélek Mende-Monda Róna

 Cikkek - Blogok - Történetek
 VilágTudat
hisz a Világ Tudat

Az AranyKor Hajnala

 A FényKor Hajnala


 
Mag Lélek


 2019. január 12.
 szerző: Kristóf István
 téma: Mag Lélek

Egyenként és apránként felébredve, és körültekintve lesz egyre több fény, szeretet és együttérzés a világban. Amikor felismered a körülötted történő dolgok mibenlétét, és azonosítod a benned, a tudatodban, a lelkedben működő folyamatok valódiságát, akkor a fény láthatóvá válik számodra. Felébredsz.

 A FÉNYKOR HAJNALA.

Mire gondolsz éppen? Félelem, vagy szeretet a gondolatod alaprezgése? Tudsz e és akarsz e változtatni rajta? Rá tudsz állni a szeretet alapú gondolkodásra?


Minden megtörténik. Amíg ellenállsz e folyamatnak, addig nehézkes lesz minden megélt perc. El tudod engedni az ellenállást? El tudod engedni a korlátokat? Képes vagy áramlani a folyamatokkal?


Az a világ, melyben eddig élted a mindennapjaidat, széthullásban van. Darabjaira esik. A korábbi értékrendek már csak ideig óráig tartanak ki. Ezekbe még kapaszkodhatsz egy nagyon rövid ideig, de egyre nagyobb lesz benned a vágy egy jobbra, szebbre, egyszerűbbre, ahol nem kell legyőznöd semmit és senkit, nem kell vérrel és verejtékkel küzdened a fennmaradásért.


A letűnő világ egy hosszú korszak volt az emberiség történetében. Egy fájdalommal és félelemmel teli időszak. A sötétség, a tudatlanság, a hatalom, az elnyomás szenvedéssel teli megtapasztalása, a karma összekuszált szálaiból szőtt rabszolgatartó kor.


Ennek vége. Hogy is volt ez? Nem látod és nem érzed még? Nem baj. Azért figyelj, nehogy meglepetések érjenek!


Mi mindennek lesz vége a következő évek során?


A sötét kort az emberek és elnyomóik, a hatalom és a birkák (a nyáj) hozták életre. Ebben a világkorszakban az ember sötét, tudatlan oldala uralkodott. A félelem alapú rezgések határozták meg a megtapasztalás minőségét. Ebben óriási szerepet kapott az ember tudatlan, sötét tudatrésze, mely elrekesztődött, leválasztódott a Nagy Egyről. Ez a tudatrész az elme, vagy egó.


Az egó abban a hitben él(t), hogy ő az ember teljes tudata, és rajta múlik az ember sorsa (élete). Az egó azonosult azzal a téveszmével, hogy a fizikai test sejtjei, szervei, idegrendszere által jött ő létre, és a test halálával ő is megszűnik létezni, mint az ember tudata. Valóban; az egó eltűnik a fizikai test halálakor, de hogy a teljes tudattal nem azonos, az egyértelmű.


Tehát az egóval azonosuló ember azt gondolta, hogy egyetlen élet áll rendelkezésére, ahol bizonyítania kell, ahol rajta múlik minden. Közben a többi egó-emberrel versenyzik. A többi egó tőle különálló, független fizikai test, és tudat. Ha nem tud tőlük jobb, okosabb, szebb, gyorsabb, erősebb, tanultabb stb. lenni, akkor lecsúszik a társadalom alsóbb rétegeibe, ahol éhezés, nyomor, nélkülözés várja.


Mindezen dolgok legfőbb értékmérője a rendelkezésre álló pénz mennyisége. /Persze másodsorban vannak szalagok, érdemérmek, rangfokozatok, tisztségek stb./ Vagyis a rangsorban a zsebedben, majd később a bankszámládon sorakozó „zöldhasúak” mennyisége határoz meg téged, és helyedet ebben a kusza világban.


Ezért mindent meg kell tenni, hogy pénzt szerezz. Valamiben, ami pénzt termel neked, abban kell nyakig benne lenned, és folyamatosan képezni magad, tanulni, edzeni, bármilyen módon erősödni, és helyzetben maradni.


Ez volt az EGÓ Világkorszaka.


Ebben a korszakban a férfi energiát (erőt) kellett hatalomra segíteni. A racionális, tényekre épülő, logikai úton haladó tudati oldal az, amelyik képes szeretetlenséggel, fizikai erővel, és hatalommal fenntartani a létezést, a társadalmat, a Világot. Közben az érzelmek, a szeretet háttérbe szorultak. Mivel a férfiakban uralkodik a férfi oldal, ezért ők kerültek hatalomra. Fizikai testük erősebb, mint a nőké, így a testi erő fölénye határozta meg a rendszert. Illetve a fizikai, anyagi világ kemény, durva, kézzel fogható érvei.


Az erőszak, az elnyomás, az uralkodás, az érzelemmentesség adott irányt a fennmaradásnak, és a fejlődésnek. Az legfőbb elv „Az erősebb kutya b…ik” lett. A társadalmi rendszer alapelve a hatalom megszerzése, melynek legfőbb értékmérője a pénz.


Lehet, hogy ez számodra új, vagy nem hihető. Lehet, hogy itt és most azt gondolod, hogy naiv, vagy szélsőségesebb esetben totál hülye vagyok, de én azt mondom, hogy mindez eddig tartott. Itt van a vége!


A női minőség érzelmi alapokon nyugszik. Ez a fajta működés közelebb visz a szívedhez, és a szíveden keresztül a lelkedhez. A lelkeden keresztül a Forrás, az isteni éned, belső mestered hangja szól hozzád, vagy sugall a számodra érzéseket. A hangsúly átkerül a rideg racionalitásról az érzelmi, lelki alapon működésre. A szeretet válik meghatározóvá.


Még valami! Kérlek ne haragudj rám ezért! Sajnálom!


Oly tévhitekben ringatott az egód eddig, hogy első hallásra (olvasásra) ellenállsz majd mindannak, amit a következő sorokban tárok eléd.


Az egó, mint nevezett tudatrészed, és földi segítőd, a túlélésed eszköze a farkastörvények (hüllőtörvények) által uralt világban. Egy oktalan, butácska kis számítógép. Ő csak a betáplált adatokból képes dolgozni. Ez az input a tanulás és élettapasztalat. Semmi igazán újat nem képes létrehozni. A múlt tapasztalataiból, sérüléseiből, versenyeiből, a rendszer által kínált hamis, elferdített tudásból, lepénzelt tanulmányokból, és beléd gyömöszölt haszontalan, fizikai-anyagi síkon működő ismeretekből építkezik.


Aki ezeket az ismereteket meghatározza, manipulálja, a maga java szerint alakítja, az képes uralkodni az egó-elme által működő társadalom felett.


A hatalom tehát kézben tartotta a sötét korban az elérhető ismereteket, a pénzt, a fizikai-anyagi síkra szorította a világképet a vallások formálásával, dogmatikussá alakításával, félelem alapúra helyezésükkel.


Mindezzel az emberiség igába hajtotta a fejét, a nyakát. A szabadság elveszett, az irányítás a hatalmi csoport kezébe került. (Kezdetben kékvérűek, szabadkőműves páholyok, fekete mágia, majd úgy 300 éve pedig a bankok.) A szabadság, az önazonosság, az önrendelkezés elveszett, az irányítás a hatalmi csoport kezébe került. Az emberek nem önmaguk örömére, boldogságára és szeretetére építve léteztek és tevékenykedtek többé, hanem a hatalmat táplálták minden erejükkel ettől fogva.


A hatalom, mely az emberek egy szűk csoportja, így minden szinten uralta az emberiséget. Minden eszköze arra irányult, hogy félelem és tudatlanság alapon működjön a társadalom. Hatalmának ez lett az alapja.


Az emberek a hatalomért dolgoztak ettől kezdve. Közben úgy alakították a dogmatikus rendszereket, hogy az emberek félelmükön, és tudatlanságukon keresztül elhiggyék, hogy az életük az övék, és boldogságuk csak rajtuk múlik. Ebben a rendszerben a boldogság kulcsa az erőket, energiákat jelentő pénz. A pénz megtermelt mennyisége határozza meg helyüket a társadalmi, gazdasági, politikai rendszerben. Vagyis a pénz, amiért dolgoznak, őket szolgálja, segíti, és teljes mértékben rajtuk múlik, hogy mennyit képesek belőle a maguk számára előállítani. Az adók és más elvonások szükségesek ennek az igazságos és önrendelkező rendszernek a működtetéséhez.


Nos mindez nem így van! minden a hatalmat szolgálja!


Minden az elnyomókat segíti a törvények és szabályzók által; tisztességen, igazságon, szereteten felül, és azon kívül. Rabszolga vagy!


Az Új Föld, a Fény Kor (foton kor, aranykor, új kor) szeretet, fény, érzelem alapú energiákon működik. Már megérkezett. A változás, az emberek átstrukturálódása elkezdődött. Lassú, pár évtizedes fejlődést követően 2012-től gyorsul a folyamat. Persze egy ilyen méretű rendszert a sötétségből átfordítani a fénybe, a szeretetbe, és felpörgetni egy működni képes fordulatra nem kis idő és feladat.


Mindez az embereken múlik. Mindez teljes mértékben rajtad (is) múlik. Mikor tudatosul benned az Új Világ, a FényKor létezése, megérkezése, és hogy ebben neked mik a teendőid.


Az egós sötét korban szakmát, diplomát, oklevelet kellett szerezni, vagy bármilyen elemi iskolát elvégezni. „Tanulni, Tanulni, Tanulni” Így ezután beülhettél a gályarabok hosszú sorába, és elkezdhettél evezni. Elkezdtél termelni a hatalomnak, tejelni kezdtél jó marhához (tehénhez) méltón.


Képzeld el, hogy amit eddig tanultál, az hazugság és ferdítés. A fizika, a történelem, a gazdaság, a politika, vagy bármi, amit tanultál, csak részigazságokat tartalmaz. Csak a fizikai síkon (szinten) lehet igaz (de gyakran még ott sem).


A történelem szubjektív, emberi manipuláción, és tájékozatlanságon alapuló történetek sora. A valósághoz alig van köze. A mondavilágban több az igazság és a mondanivaló.


A gazdaság törvényszerűségei, a fizika, és a többi természettudomány minden vívmánya és felfedezése csak apróbb halmazokban érvényesek, igazak és működőképesek. Magasabb szintű, holisztikus, egyetemes rendszerekben a legtöbb kijelentés, szabály, törvény, igazság megdől, és valótlanná válik.


Most ez a folyamat zajlik!


Kiderül, hogy az a rendszer, amiben eddig éltél, amit eddig éltettél, az féligazságok és hazugságok, hamis ideák alapján kihasznált téged, hogy fenntartsa és táplálja a hatalmat.


Ne haragudj! Nem kell hinned nekem! Alhatsz tovább és szolgálhatsz, szenvedhetsz tovább! Nem kérek tőled semmit, ami ellenedre lenne.


Amíg alszol, addig lassítod az átalakulás folyamatát. Addig lehorgonyzod a sötét kort.


Egyenként és apránként felébredve, és körültekintve lesz egyre több fény, szeretet és együttérzés a világban. Amikor felismered a körülötted történő dolgok mibenlétét, és azonosítod a benned, a tudatodban, a lelkedben működő folyamatok valódiságát, akkor a fény láthatóvá válik számodra. Felébredsz.


Ettől fogva átlátod, felismered a hazugságokat, a tudatlanságot, az egó félelmeit és túlzott működését.


Lassan képes leszel áttérni egy másik működésre, ahol már nem a félelmek határozzák meg a cselekedeteidet, döntéseidet, hanem a szeretet-önszeretet, az együttérzés, a segítés, a fény. Így tud emberről-emberre, lélekről-lélekre lépni és terjedni a fény, mely maga a szeretet. A szeretet, mely maga a Világ, az Univerzum, vagy ahogy sokan nevezik: Isten. A Teremtő Mindenség. A teljes Fény Valóság.


Rajtad áll, hogy mikor gyúl benned a Fény, az isteni szikra, és kezdesz szeretetben élni, létezni és működni.


Köszönöm, ha eljutottál eddig, és végigolvastad ezt a hosszú lélekzetű írást!
Ölellek Szeretettel!


U.I. Fontos!!!Hiszed, vagy sem! Gondolhatsz felőlem bármit!


De!!!


Felejtsd el, amit az iskolában tanultál eddig! Dobd a kukába a diplomáid, okleveleid! Lásd meg a letűnő rendszer minden hazugságát! Ne állj semmilyen oldalra, senki pártjára!


Csak Te vagy. Egy vagy. Egyek vagyunk. Ami ettől, és lelked szeretetétől eltér, eltérít az hazugság. És Te tudod, hogy ki vagy. És ha tudod, hogy ki vagy, akkor tudod, hogy Én ki vagyok, hiszen EGYek vagyunk. Akkor pedig nem kell diploma, törvény, bizonyíték, bürokrácia, túlbonyolított eljárások, agyonhajszolt tévképzetek. Akkor csak Te kellesz, én kellek, Mi kellünk és a SZERetet, a Fény, az együtt érzés.


Akkor EGYbe állunk, EGYsÉGbe, EGÉSZségbe, Mindenségbe.


Mi vagyunk. Én IS TE IS TEN vagyunk. A szunnyadó ős erő Igaz Valósága.


Köszönöm! Hála! Áldás!


 Ajánlom a következő írásokat:

  A Hét Aranyszabály

 
Világ, Szövet, s Ég

 
A Szelídek

 
Kristóf  István
 -lélekoldó-bavató masszázs
 -tudatosság tanácsadás
 -önismereti csoportok
 -masszázs tanfolyam
 
Lépj velem 
KAPCSOLAT
 -ba


 
VilágTudat  Új Cikkek

 
VilágTudat Összes Cikk

  VILÁG  Ahonnan indulni érdemes

Tantra-Fény-Mag MAG


Más-Világ-Lét A Tudatosság RendSZERe
Más-Világ-Lét A Tudatosság RendSZERe  weboldal


Tantra-Fény-Mag HÍRLEVÉL Feliratkozás

Mobilbarát reszponzív weboldal
© Kristóf István since 2015
Az oldal tartalmát csak a szerző engedélyével használhatod fel class="style13"> © Kristóf István since 2015
Az oldal tartalmát csak a szerző engedélyével használhatod fel